Artikel-ID : 00123855 / Laatst gewijzigd : 21-08-2023Afdrukken

De BRAVIA-TV wordt automatisch in- of uitgeschakeld

  Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen.

  1. Mogelijk is de functie Power Saving of Sleep Timer ingeschakeld. Dit kan ervoor zorgen dat de tv wordt in- of uitgeschakeld op bepaalde tijden of wanneer er geen activiteit wordt waargenomen. Als de tv wordt in- of uitgeschakeld met regelmatige tussenpozen van bijvoorbeeld 30 minuten of een uur, is waarschijnlijk een van deze functies ingesteld.

   Om te controleren of uw tv functies voor energiebesparing heeft, zoals Idle TV Standby (Stand-by als tv niet wordt gebruikt), On Timer (Timer aan) of Sleep Timer, en voor uitleg over het instellen of uitzetten van deze functies, raadpleegt u het volgende.

  2. Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten.
   1. Als uw tv een netsnoer heeft dat uit het apparaat kan worden gehaald, controleert u of het netsnoer stevig in de achterkant van de tv is gestoken.
   2. Als de tv een afzonderlijke netspanningsadapter heeft, controleert u ook de aansluiting tussen de adapter en het netsnoer.
   3. Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact in de muur is gestoken.
   4. Verwijder eventuele stekkerdozen, overspanningsbeveiligingen of andere vergelijkbare apparaten en steek de stekker van de tv rechtstreeks in het stopcontact in de muur om te controleren of deze extra apparaten mogelijk het probleem veroorzaken.
   5. Probeer een ander stopcontact (controleer ook de schakelaar van een eventueel stekkerblok niet is uitgeschakeld).
  3. Haal de batterijen uit de afstandsbediening en controleer of het probleem zich blijft voordoen. Hiermee wordt getest of de afstandsbediening last heeft van een storing in plaats van de tv.

   OPMERKING:

   • Als u naast de bijgeleverde afstandsbediening ook een universele afstandsbediening gebruikt, controleert u ook de universele afstandsbediening.
   • U kunt ook de sensor voor de afstandsbediening op de tv afdekken om te controleren of het probleem zich dan voordoet. Raadpleeg de handleiding voor informatie over de locatie van de sensor voor de afstandsbediening. Via deze methode kunt u echter niet controleren of het probleem wordt veroorzaakt door een afstandsbediening die niet van het type infrarood is, zoals de touchpad-afstandsbediening.
  4. Ontkoppel alle externe apparaten van de tv (USB, LAN, HDMI, antenne enzovoort) behalve het netsnoer om er zeker van te zijn dat het probleem niet wordt veroorzaakt door externe apparaten. Als het probleem nu is verholpen, sluit u de apparaten een voor een opnieuw aan om na te gaan welk apparaat het probleem veroorzaakt.

   Afbeelding

   1. Tv-aansluitingen
   2. Verwijder de kabels
   3. Externe apparaten
    1. Router
    2. Netwerkapparaten
    3. HDD-USB-apparaat
    4. USB-adapter voor draadloos LAN (UWA-BR100)
    5. Videoapparatuur
    6. Antenneapparatuur zoals signaalversterkers
  5. Zorg ervoor dat de Wi-Fi-functie van de tv is uitgeschakeld.
  6. Voer een power-reset uit.
  7. Werk de tv-software bij naar de meest recente versie.
  8. De originele fabrieksinstellingen van de tv herstellen.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen.
  Als de symptomen met de bovenstaande stappen niet worden opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd.