Artikel-ID : 00161804 / Laatst gewijzigd : 20-07-2021

De inhoud of het scherm van een mobiel apparaat spiegelen op, casten naar of weergeven op het tv-scherm

  Inhoud

  1. Beschikbare functies en compatibiliteit
  2. Functies

  1. Beschikbare functies en compatibiliteit

  Er zijn diverse manieren om de inhoud van een mobiel apparaat op het tv-scherm weer te geven. Controleer eerst de beschikbare functies en compatibiliteitsinformatie, afhankelijk van het type tv en de gewenste aansluitmethoden.
  Raadpleeg het artikel How to check if your BRAVIA TV is a Google TV™, Android TV™, or other TV (Hoe kunt u controleren of uw BRAVIA-TV een Google TV™, Android TV™ of ander type tv is) om te controleren welk type tv u heeft.

  Voor Google TV

  Voor Android TV

  Voor andere tv's


  2. Overzicht van functies en Help

  BELANGRIJK: De beschikbare functies verschillen afhankelijk van uw tv of mobiele apparaat. Controleer de beschikbare functies voor uw apparaten in het gedeelte 1. Beschikbare functies en compatibiliteit voordat u verdergaat.

  Draadloos met internet - de tv is verbonden met internet 

  Draadloos zonder internet - Als de tv niet op internet is aangesloten  

  kabels 


  *iPhone, iPad, AirPlay en HomeKit zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.