Artikel-ID : 00176479 / Laatst gewijzigd : 22-10-2021

Problemen oplossen met de Bluetooth-audioverbinding voor Android TV's uit 2017–2019

  BELANGRIJK: Deze oplossing geldt voor een specifiek model. Raadpleeg de producten en categorieën waarop dit artikel van toepassing is om te controleren of deze specificaties voor uw model gelden.

  Raadpleeg de volgende veelgestelde vraag voor informatie over Bluetooth-apparaten en beschikbare tv-modellen met Bluetooth-verbinding: Kan ik een Bluetooth-hoofdtelefoon, -speaker of -Soundbar gebruiken met Android TV?

  V1: Er komt geen geluid uit het verbonden audioapparaat.
  V2: Het geluid van het audioapparaat wordt onderbroken of wordt niet gesynchroniseerd met het tv-scherm.
  V3: Het geluid echoot.
  V4: Het volume van de Soundbar kan niet worden gewijzigd met de afstandsbediening van de tv.
  V5: Een audioapparaat dat via Bluetooth is verbonden, wordt niet uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld.
  V6: De Soundbar kan niet via Bluetooth worden verbonden.


  V1: Er komt geen geluid uit het verbonden audioapparaat.
  A1: Controleer het volgende.

  1. Het geluidsvolume van de tv of het verbonden apparaat kan laag zijn. Controleer het volumeniveau van elk apparaat.
  2. Controleer of de input van het verbonden apparaat is ingesteld op Bluetooth.
   Raadpleeg de handleiding van het verbonden apparaat voor meer informatie over de ingangsmodus.
  3. De Bluetooth-verbinding kan instabiel zijn. Voer de volgende stappen uit.
   1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
   2. Druk op Instellingen.
   3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Selecteer Remote & Accessories (Afstandsbediening en accessoires) — Bluetooth-instellingen. (Android 9)
    • Selecteer Bluetooth-instellingen. (Android 8 of lager)
   4. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat via Geregistreerde apparaten en maak opnieuw verbinding.
  4. Herstel de fabrieksinstellingen van het verbonden apparaat. Raadpleeg de handleiding van het product voor meer informatie.


  V2: Het geluid van het audioapparaat wordt onderbroken of wordt niet gesynchroniseerd met het tv-scherm.
  A2: Controleer het volgende, afhankelijk van het symptoom.

  Als beeld en geluid niet synchroon lopen

  • Dit kan gebeuren, afhankelijk van het verbonden Bluetooth-apparaat.
  • Stel AV Sync (AV-sync) in op Auto of On (Aan). (Behalve voor de A1-serie)
   Voer de volgende stappen uit.
   1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen.
   3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Selecteer Weergave en geluid — Audio-uitgang — AV/Sync (AV-synchronisatie).
    • Selecteer Geluid —AV/Sync.
   4. Stel in op Auto of On (Aan).

    OPMERKING:
    • Indien ingesteld op Auto: Wanneer u verbinding maakt met een audioapparaat, wordt de vertraging tussen audio en video zo gereduceerd. (Behalve wanneer Beeldmodus is ingesteld op Spel/Foto/Grafisch.)
    • Indien ingesteld op On (Aan): De vertraging tussen audio en video wordt altijd verminderd.
      
  • Volg onderstaande stappen als dit probleem zich voordoet wanneer u lange tijd kijkt.
   1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
   2. Selecteer  Instellingen.
   3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
    • Selecteer Remote & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires)  Bluetooth-instellingen(Android 9)
    • Selecteer Bluetooth-instellingen(Android 8.0 of lager)

  Als het geluid wordt onderbroken of als er ruis optreedt

  Het geluid kan worden beïnvloed door de verbindingsstatus of radiogolven in de omgeving. Hieronder volgen enkele veel voorkomende oorzaken.

  • Er is een draadloos-LAN-toegangspunt te dicht bij de Bluetooth-apparaten of de tv geplaatst.
  • De afstand tussen de Bluetooth-apparaten en de tv is te groot.
  • Er wordt een magnetron gebruikt.

  Als de geluidsweergave niet beter wordt, probeert u een bedrade verbinding met HDMI- of analoge kabels.


  V3: Het geluid echoot.
  A3: Dit kan zich voordoen bij een gelijktijdige HDMI- en Bluetooth-verbinding. Verbreek in dat geval de Bluetooth-verbinding en verbind de apparaten alleen via HDMI.
  OPMERKING: Voor een stabiele verbinding wordt een HDMI-aansluiting aanbevolen.


  V4: Het volume van de Soundbar kan niet worden gewijzigd met de afstandsbediening van de tv.
  A4: Op sommige modellen van de Soundbar kan het volume niet worden gewijzigd met de afstandsbediening van andere apparaten. Gebruik in dat geval de afstandsbediening die bij het product werd geleverd of gebruik de knoppen op de Soundbar.

  Dit kan zich ook voordoen bij een gelijktijdige HDMI- en Bluetooth-verbinding. Verbreek in dat geval de Bluetooth-verbinding en verbind de apparaten alleen via HDMI.
  OPMERKING: Voor een stabiele verbinding wordt een HDMI-aansluiting aanbevolen.


  V5: Een audioapparaat dat via Bluetooth is verbonden, wordt niet uitgeschakeld wanneer de tv wordt uitgeschakeld.
  A5: Verbonden apparaten kunnen niet worden uitgeschakeld via de tv. Schakel de verbonden apparaten handmatig uit.

  OPMERKING: Afhankelijk van de apparaten kunt u de functie gebruiken die de stroom automatisch uitschakelt als er geen signaal wordt gedetecteerd.

  V6: Kan geen verbinding maken met de Soundbar via Bluetooth.
  A6: Als de Soundbar en de tv op elkaar zijn aangesloten via een HDMI-kabel kunnen ze geen verbinding maken via Bluetooth, omdat de HDMI-verbinding een hogere prioriteit heeft. Koppel de HDMI-kabel los en probeer opnieuw verbinding te maken via Bluetooth. De volgende Soundbars van Sony kunnen via Bluetooth worden verbonden. Verbinding met andere producten wordt niet gegarandeerd:

  • HT-SF200, HT-SF201
  • HT-XF9000
  • HT-ZF9
  • HT-X8500
  • HT-S350