Artikel-ID : 00178644 / Laatst gewijzigd : 02-08-2021

Hoe kan ik mijn Bluetooth-apparaat opnieuw aan de tv koppelen?

  Als u uw Bluetooth®-apparaat al eerder hebt gekoppeld, kunt u de verbinding verbreken zonder de gekoppelde informatie te verwijderen. Hiermee kunt u uw apparaat opnieuw aan de tv koppelen zonder het koppelingsproces opnieuw uit te voeren.

  De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken

  1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
  2. Selecteer  Settings (Instellingen).
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → Selecteer het apparaat dat u wilt loskoppelen → Disconnect (Loskoppelen).
   • Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten)Selecteer het apparaat dat u wilt loskoppelen → Disconnect (Loskoppelen).

  Een Bluetooth-apparaat opnieuw koppelen

  1. Druk op de knop HOME.
  2. Selecteer  Settings (Instellingen).
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen & Accessoires) → Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen → Connect (Koppelen).
   • Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen → Connect (Koppelen).