Artikel-ID : 00165450 / Laatst gewijzigd : 06-04-2021

Er treedt ruis op in scènes met snelle bewegingen of bij het wisselen van scènes op de Sony Android-tv

  Er kan ruis optreden in scènes met snelle bewegingen of bij het wisselen van scènes, maar dit is geen defect.
  U kunt hinderlijke ruis desgewenst verminderen door de instellingen van Motionflow te wijzigen aan de hand van de volgende stappen.

  Probeer de instelling te wijzigen met behulp van de onderstaande stappen.

  1.  Druk op de knop ACTION MENU op de afstandsbediening.
  2.  Selecteer Picture adjustments (Beeldaanpassingen).
  3.  Selecteer Geavanceerde instellingen.
  4.  Markeer Beweging.

   Afbeelding
  5.  Druk op de rechterknop om Motionflow te markeren.  

   Afbeelding
  6.  Selecteer Motionflow.
  7. De video die u afspeelt wordt weergegeven op het scherm. Selecteer een modus waarmee de ruis minder wordt wanneer u naar het scherm kijkt.
   Afbeelding

  Als het probleem niet is opgelost nadat u de bovenstaande instellingen hebt gewijzigd, stelt u de Motionflow in op Gebruiker en past u de optie Smoothness (Vloeiendheid) aan.

  1.  Selecteer Motionflow.
  2.  Selecteer Gebruiker.
   Afbeelding
  3.  Selecteer Smoothness.
   Afbeelding

  4. De video die u afspeelt wordt weergegeven op het scherm. Pas het niveau zodanig aan dat de ruis minder wordt wanneer u naar het scherm kijkt.

   Afbeelding