Artikel-ID : 00163149 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019Afdrukken

Geen geluid, ruis of onderbroken geluid wanneer de hoofdtelefoon via een kabel is aangesloten op een afspeelapparaat.

  BELANGRIJK: De volgende oplossingen zijn van toepassing op situaties waarin de hoofdtelefoon direct met een kabel is aangesloten op een afspeelapparaat. De oplossingen zullen verschillen wanneer een draadloze aansluiting wordt gebruikt.

  Controleer het volgende.

  • Als de hoofdtelefoonstekker vuil is, reinigt u deze met een zachte, droge doek.
  • Controleer of er vreemde voorwerpen of vuil (zoals oorsmeer of stof) zitten op het gedeelte [A] van de hoofdtelefoon waardoor het geluid wordt uitgevoerd. De aanwezigheid van vreemde voorwerpen op het gedeelte waardoor het geluid wordt uitgevoerd kan leiden tot een lager geluidsvolume of verslechtering van de geluidskwaliteit.

   Afbeelding van oortelefoon waarvan de oortjes werden verwijderd
   Afbeelding

   OPMERKING:

   • Als er vuil of een vreemd voorwerp aanwezig is op dit gedeelte, reinigt u de hoofdtelefoon door het vreemde voorwerp weg te blazen met een luchtblazer.
   • Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals de punt van een balpen.
   • Als de hoofdtelefoon gemakkelijk van de oren afglijdt, past u de grootte van elk oorstuk aan zodat de hoofdtelefoon goed past.
   • Vervang de oortjes of oorkussens als ze beschadigd of versleten zijn. Oortjes en oorkussens zijn wegwerpproducten.
  • Zorg ervoor dat u het stekkergedeelte [A] vastneemt wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt van het afspeelapparaat.

   OPMERKING: Door te trekken aan het kabelgedeelte kunnen defecten ontstaan zoals gebroken draden.

   Correct
   Afbeelding
   Niet correct
   Afbeelding

  • Wikkel de hoofdtelefoonkabel niet strak rondom een afspeelapparaat, enz.

   OPMERKING: Door de kabel strak te wikkelen, worden de draden in de kabel belast. Dit kan leiden tot defecten zoals geen geluidsweergave (als gevolg van gebroken draden).

   Afbeelding

   

  • Voorzorgsmaatregelen in verband met statische elektriciteit.
   Statische elektriciteit in het menselijke lichaam kan een tintelende pijn in het oor veroorzaken. Dit kan worden verminderd door kleding van natuurlijke materialen te dragen.

  Als het verschijnsel nog niet is verholpen nadat u de bovenstaande oplossing hebt geprobeerd, probeert u het met de volgende methode.

  Geen geluid
  Er is ruis hoorbaar
  Geluid wordt onderbroken
  Laag volume
  Er treedt vervorming wanneer het volume wordt verhoogd
  Geen bastonen

  Geen geluid

  • Controleer dat de hoofdtelefoonstekker correct is aangesloten op het apparaat.
   Afbeelding

   OPMERKING: Het is mogelijk dat de hoofdtelefoonstekker niet correct is geplaatst omdat de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat (muziekspeler, smartphone, tablet, enz.) stug is.

  • Indien er geen geluid hoorbaar is door het rechterkanaal van de hoofdtelefoon, kijk dan of het apparaat waarop de hoofdtelefoon is aangesloten, voorzien is van een mono-uitgang.

   OPMERKING: Wanneer een stereohoofdtelefoon is aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van een mono-uitgang, zal er geen geluid worden weergegeven door het rechterkanaal. Dit is gelegen aan de specificaties van het apparaat en is geen defect. Als u in het bezit bent van een apparaat zoals een digitale muziekspeler die is voorzien van een stereo-uitgang, sluit dan de hoofdtelefoon op dat apparaat aan en controleer of het geluid hoorbaar is door beide kanalen.

  • Controleer of het signaal wordt uitgevoerd door het afspeelapparaat.

   OPMERKING: Dit kunt u controleren door het volume van het afspeelapparaat te verhogen of door een andere hoofdtelefoon op het afspeelapparaat aan te sluiten.

  Er is ruis hoorbaar

  • Sluit een andere hoofdtelefoon aan op het apparaat en controleer of er ruis hoorbaar is.
  • Controleer of er ruis hoorbaar is wanneer de kabel niet in contact is met kleding en dergelijke.

   OPMERKING: In sommige gevallen is het mogelijk dat het geluid van de kabel die tegen kleding schuurt, wordt overgedragen door de kabel. Dit soort ruis kan worden verminderd door een kabelclip te gebruiken.

  • Indien er ruis hoorbaar is wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op een monitor of mixer die is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting, is het mogelijk dat de monitor of de mixer de bron van de ruis is.
   Controleer of er nog steeds ruis hoorbaar is als u een andere hoofdtelefoon aansluit op het apparaat, en of er ruis hoorbaar is als u de hoofdtelefoon aansluit op een andere geluidsbron.
  • Indien een krakend of knallend geluid hoorbaar is wanneer u een oortelefoon indoet, is dit geen defect. Dergelijke geluiden kunnen ontstaan doordat de oortjes niet onmiddellijk stabiel zijn na het indoen. Ga verder met het gebruik, deze geluiden zullen na een tijdje verdwijnen.
  • Afhankelijk van het apparaat waarop de hoofdtelefoon is aangesloten, kan vervormd of krakend geluid optreden wanneer het volume wordt verhoogd. Gebruik in dergelijk geval de hoofdtelefoon bij een lager volume.

   WAARSCHUWING: Er bestaat een risico op persoonlijk letsel. Langdurig gebruik bij hoge volumes die prikkelend zijn voor de oren kan nadelige gevolgen hebben voor het gehoor. Zorg dat u het volume niet te hoog zet om gehoorschade te voorkomen.

   Bij een te hoog volume zal het geluid ook buiten de hoofdtelefoon hoorbaar zijn. Dit kan storend zijn voor de mensen in uw omgeving.

  Geluid wordt onderbroken

  • Sluit een andere hoofdtelefoon op het afspeelapparaat aan en controleer of de song, enz. dat door het afspeelapparaat wordt afgespeeld, onderbroken wordt.
  • Controleer of de batterij van het afspeelapparaat voldoende is geladen.

   OPMERKING: Het geluid kan worden onderbroken als het resterende niveau van de celbatterijen of de ingebouwde batterij te laag is.

  • Controleer dat de hoofdtelefoonstekker correct is aangesloten op het apparaat.
   Afbeelding
   OPMERKING: Het is mogelijk dat de hoofdtelefoonstekker niet correct is geplaatst omdat de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat (muziekspeler, smartphone, tablet, enz.) stug is.

  Laag volume

  • Verhoog het volume als als het geluidsniveau van het afspeelapparaat te laag is.
  • Controleer of de batterij van het afspeelapparaat voldoende is geladen.
   Het geluid kan worden onderbroken als het resterende niveau van de celbatterijen of de ingebouwde batterij te laag is.

  Er treedt vervorming op wanneer het volume wordt verhoogd

  • Afhankelijk van het apparaat waarop de hoofdtelefoon is aangesloten, kan vervormd of krakend geluid optreden wanneer het volume wordt verhoogd. Gebruik in dergelijk geval de hoofdtelefoon bij een lager volume.

   WAARSCHUWING: Er bestaat een risico op persoonlijk letsel. Langdurig gebruik bij hoge volumes die prikkelend zijn voor de oren kan nadelige gevolgen hebben voor het gehoor. Zorg dat u het volume niet te hoog zet om gehoorschade te voorkomen.

   Bij een te hoog volume zal het geluid ook buiten de hoofdtelefoon hoorbaar zijn. Dit kan storend zijn voor de mensen in uw omgeving.

  Geen bastonen

  • Verhoog het volume als als het geluidsniveau van het afspeelapparaat te laag is.