Artikel-ID : 00230520 / Laatst gewijzigd : 20-08-2020

Er komt geen geluid uit de headset of het geluid hoort u alleen links. WF-1000XM3, WF-SP800N, WF-XB700

  Als u geen geluid hoort of alleen geluid aan één kant van de headset hoort, doet u het volgende:

  BELANGRIJK: Als dit probleem zich voordoet bij de WF-1000XM3 wanneer er wordt geprobeerd verbinding te maken met een Windows 10-computer, kan dit probleem worden verholpen door de software bij te werken naar versie 1.3.0 of hoger.
  Ga naar de modelpagina op de ondersteuningswebsite van Sony voor meer informatie over het downloaden van de update via de app Sony | Headphones Connect.

  • Plaats de headset in de oplaadcassette en sluit het klepje.
   Zodra het klepje is gesloten, wacht u een paar seconden, verwijdert u de oordopjes en maakt u via Bluetooth verbinding met het gewenste apparaat.

  • Reset de headset.
   Selecteer uw model voor meer informatie:

   WF-1000XM3 

   WF-SP800N 

   WF-XB700 

  • Zet het geluid van het aangesloten apparaat harder.

  • Als u op een aangesloten mobiel apparaat een app gebruikt en u hoort geen geluid, probeer dan een andere app.

  • Controleer of de verbinding via Bluetooth tot stand is gebracht met het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

  • Controleer of op het aangesloten apparaat muziek wordt afgespeeld.

  • Laat de headset op.
   OPMERKINGEN:

   • Plaats de headset in de oplaadcassette en sluit het klepje.

   • Sluit de oplaadcassette met de meegeleverde USB Type-C-kabel aan op een stopcontact of een computer.

  • Initialiseer de headset en koppel deze opnieuw.
   Selecteer uw model voor meer informatie:

   WF-1000XM3

   WF-SP800N 

   WF-XB700