Artikel-ID : 00083290 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

De VAIO Data Restore Tool gebruiken om met de functie Rescue Data (Gegevens redden) geback-upte gegevens terug te zetten

  WAARSCHUWING: Gegevens kunnen verloren gaan. Zoals met elke backup- en herstelsoftware, kan niet worden gegarandeerd dat het terugzetten van je gegevens zal lukken.

  BELANGRIJK:

  • De VAIO Data Restore Tool is niet beschikbaar op alle computermodellen. Om te bepalen of hij beschikbaar is op jouw model, raadpleeg je de bij het product geleverde gebruiksinstructies. De VAIO Data Restore Tool zal niet verschijnen in stap drie als de functie niet beschikbaar is.
  • Voor deze procedure moet een map Rescue Data (Gegevens redden) aangemaakt zijn met de functie Rescue Data (Gegevens redden) .
  • De VAIO Data Restore Tool is mogelijk niet in staat om alle bestandstypes terug te zetten. A lijst van compatibele bestandstypes  is beschikbaar.
  • Na voltooiing van deze procedure, zullen je geredde gegevens beschikbaar zijn in de gespecificeerde map. Ze zullen niet worden teruggezet naar de oorspronkelijke locatie. Toepassingen die deze gegevens gebruiken, zullen misschien niet correct werken tenzij je de gegevens naar de juiste plaats brengt of de toepassing opnieuw configureert.
  • Het is mogelijk dat versleutelde of auteursrechtelijk beschermde bestanden niet correct worden teruggezet.

  De VAIO Data Restore Tool gebruiken

  1. Afhankelijk van het apparaat of het medium waarop de map Rescue Data (Gegevens redden) is aangemaakt, sluit je de externe harde schijf of het flashmedia-apparaat aan op de computer, of plaats je de Blu-ray-schijf, dvd of cd in het optisch station.
  2. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Alle programma's.
  3. Klik in het venster All Programs (Alle programma's) op VAIO Data Restore Tool.

   OPMERKINGEN:

   • Als de koppeling in All Programs (Alle programma's) niet beschikbaar is of als je geen VAIO-computer gebruikt, voer je X:\[xxxxxxxx]\RModule\RESTORE.EXE uit om de VAIO Data Restore Tool te starten.
   • In het bovenstaande pad staatX voor de stationsletter van de HDD, het flashmediastation of het optisch station dat de map Rescue Data (Gegevens redden) bevat. [xxxxxxxx] staat voor de naam van de map met de geredde gegevens.
   • Als je het optisch station gebruikt, kan de VAIO Data Restore Tool automatisch worden gestart wanneer de bd, dvd of cd is geplaatst.

    

  4. Klik in het venster VAIO Data Restore Tool op de knop Next (Volgende).
  5. Klik in het venster Search Rescue Data (Gegevens redden zoeken) om het apparaat of het medium te selecteren waar de map Rescue Data (Gegevens redden) is aangemaakt en klik dan op de knop Next (Volgende).
  6. Klik in het venster Confirm Rescue Data (Gegevens redden bevestigen) in de sectie Rescue data list: (Lijst Gegevens redden:) op de map die je wilt terugzetten en klik dan op de knop Next (Volgende).
  7. In het venster Confirm Folder to Restore Data (Map voor herstelde gegevens bevestigen) bevindt de standaardmap waar de gegevens zullen worden teruggezet zich in de hoofdmap van het C: station.

   OPMERKINGEN:

   • Als je het station waar de map zal worden aangemaakt wilt veranderen, klik je op de knop Change drives... (Station veranderen) om het gewenste station te selecteren en klik je op de knop OK.
   • Als je de naam van de map wilt veranderen, klik je op de knop Change folder name... (Mapnaam wijzigen), voer je de gewenste mapnaam in en klik je op de knop OK.

    

  8. Klik op de knop Next.
  9. Klik in het venster Select How to Restore (Selecteren hoe je de gegevens wilt terugzetten) om een van de volgende opties te selecteren:
   • Automatic Restore (Automatisch terugzetten): Deze optie zet alle herstelde gegevens in één keer terug.

    1. Klik op de knop Next.
    2. Klik in het venster Automatic Restore (Automatisch terugzetten) op de knop Next (Volgende).

     OPMERKING: Alle bestandsformaten worden standaard geselecteerd. Verwijder de vinkjes in de selectievakjes voor de bestandsformaten die je niet wilt terugzetten.

   • Specify File and Restore (Bestand opgeven en terugzetten): Met deze optie kun je de bestanden en mappen kiezen die je wilt terugzetten.

    1. Klik op de knop Next.
    2. Klik in het venster Specify File and Restore (Bestanden opgeven en terugzetten) om de selectievakjes naast de mappen of bestanden die je wilt terugzetten aan te vinken. Klik daarna op de knop Next (Volgende).

     OPMERKINGEN:

     • Dit venster kan op dezelfde manier worden gebruikt als Windows Explorer. Je kunt mappen uitklappen in het linkerpaneel en inhoud bekijken in het rechterpaneel.
     • Wanneer je een map selecteert, worden alle submappen en bestanden in die map teruggezet.
     • Wanneer je bijkomende mappen selecteert, wordt de sectie Total size of selected data: (Totale grootte van de geselecteerde gegevens) automatisch bijgewerkt.

      

     Afbeelding
  10. Klik in het venster Restore (Terugzetten) op de knop Start.

   OPMERKING: Een voortgangsbalk zal de status van het herstelproces aangeven.

  11. Noteer in het venster Restore Completed (Terugzetten voltooid) de map Restored to: (Teruggezet naar) en klik dan op de knop Exit (Afsluiten).

   OPMERKING: In het onderstaande voorbeeld is de herstelde map C:\2009-04-27_0.

   Afbeelding
  12. Open de herstelde map om je bestanden te bekijken.

   OPMERKING: Voor informatie over het openen, verplaatsen of kopiëren van bestanden of mappen, raadpleeg je de hulp- en ondersteuningsbestanden van het besturingssysteem.

  13. Verplaats of kopieer deze bestanden naar de gewenste locaties.