Artikel-ID : 00142787 / Laatst gewijzigd : 22-02-2016

De speler wordt niet ingeschakeld wanneer deze op een tv is aangesloten

    Om dit probleem op te lossen, stelt u in het menu van de Blu-ray Disc-speler de optie Quick Start Mode (Snelle opstartmodus) in op Off (Uit).

    OPMERKING: Voor modelspecifieke informatie over hoe u de snelle opstartmodus of andere instellingen kunt aanpassen, raadpleegt u de handleiding die bij uw speler werd geleverd.