Artikel-ID : 00061177 / Laatst gewijzigd : 13-12-2013

"Control for HDMI" (Controle voor HDMI) op de tv kan niet worden ingeschakeld

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Om de instelling van "Control for HDMI" te wijzigen, moet u de audio-uitvoer naar de luidsprekers van de tv overschakelen.

1. Wijzig de instelling voor de luidspreker van audiosysteem naar tv-luidsprekers door [Options] > [Speaker] > [TV Speakers] (Opties > Luidspreker > Tv-luidsprekers) te selecteren terwijl u een televisieprogramma bekijkt. 2. Wijzig de HDMI-instelling van de tv.

Opmerking:Wanneer Home Theatre Control wordt gestart, wordt de instelling voor de luidsprekers automatisch naar audiosysteem geschakeld.