Artikel-ID : 00110556 / Laatst gewijzigd : 10-05-2022

De software PlayMemories Home kan niet worden geopend, reageert niet meer of heeft fouten

  Volg de onderstaande stappen indien de software PlayMemories Home niet naar behoren functioneert. Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, moet u na elke stap de status van de verbinding controleren.

  BELANGRIJK: De software PlayMemories Home kan niet worden geopend indien uw computer beschikt over een virtuele schijf. Verwijder de visualisatiesoftware of schakel het virtuele station uit voordat u de software PlayMemories Home opent. Neem contact op met de fabrikant van de software voor vragen over het verwijderen van de visualisatiesoftware of het uitschakelen van het virtuele station van de computer.

  1. Start de computer opnieuw op.
  2. Werk de PlayMemories Home-software bij naar de nieuwste versie.
  3. Selecteer de instelling DLNA Off (DLNA Uit) in de configuratietool PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
  4. Herstel de standaardinstellingen van de toepassing met behulp van de configuratietool PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
  5. Installeer de software PlayMemories Home opnieuw.
  6. PlayMemories Home-reparatietool.

  1. Start de computer opnieuw op.
   Het is mogelijk dat de software PlayMemories Home niet wordt geopend als de computer een verwerkingsprobleem heeft. Start de computer opnieuw op en open nogmaals de software PlayMemories Home. Als PlayMemories Home niet wordt gestart terwijl andere software wel normaal wordt gestart of als het probleem niet is opgelost door de computer opnieuw op te starten, gaat u verder met de volgende stap.
  2. Werk de PlayMemories Home-software bij naar de nieuwste versie.
   Controleer of het probleem is opgelost door het installeren van de nieuwste versie van de software PlayMemories Home.
  3. Selecteer de instelling DLNA Off (DLNA Uit) in de configuratietool PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
   1. Open de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization Tool .

    Besturingssysteem Windows 8 of Windows 8.1

    1. Klik in Windows 8 met de rechtermuisknop op een gebied zonder tegels op het scherm Start en kies vervolgens Alle apps op de app-balk die wordt weergegeven. Selecteer in Windows 8.1 de knop op het scherm Start om de App-balk weer te geven.

    2. Wanneer Alle apps wordt weergegeven, wordt PlayMemories Home Settings Initialization Tool weergegeven bij PlayMemories Home.

    3. Als u de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization Tool niet kunt vinden, probeer de tool dan te zoeken met de charm Zoeken.

    Besturingssysteem Windows Vista of Windows 7

    1. Klik op het bureaublad van de computer op de Start-knop.
    2. Ga in het menu Start naar Programma's of Alle programma's.
    3. Wijs PlayMemories Home aan.
    4. Klik en selecteer PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
   2. Selecteer het vakje DLNA Off (DLNA Uit) en selecteer vervolgens Start.

    Afbeelding

   3. Wanneer het bericht Are you sure you want to run the following process? (Weet u zeker dat u het volgende proces wilt uitvoeren?) en DLNA Off (DLNA Uit) wordt weergegeven, selecteert u Yes (Ja).
   4. Als het bericht Process completed (Proces voltooid) wordt weergegeven, selecteert u OK.

   Terug naar boven

  4. Herstel de standaardinstellingen van de toepassing met behulp van de configuratietool PlayMemories Home Setting Initialization Tool.
   1. Open de configuratietool PlayMemories Home Settings Initialization Tool .
   2. Selecteer het vakje Restore the program to its default settings (Standaardinstellingen van het programma herstellen) en selecteer vervolgens Start.
    Afbeelding 
   3. Wanneer het bericht Are you sure you want to restore the program to its default settings? (Weet u zeker dat u de standaardinstellingen van het programma wilt herstellen?) wordt weergegeven, selecteert u Yes (Ja). Als Process completed (Proces voltooid) wordt weergegeven, selecteert u OK.
   4. Als u PlayMemories Home opent, wordt het bericht Select the settings that PlayMemories Home uses initially (Selecteer de instellingen die PlayMemories Home in eerste instantie gebruikt) weergegeven. Selecteer Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken) en selecteer Next (Volgende).
   5. Het venster Add folders (Mappen toevoegen) verschijnt. Schakel het vakje voor Pictures (Afbeeldingen) of My Pictures(Mijn afbeeldingen) uit en selecteer Next (Volgende).
   6. Het venster Import Media Files (Mediabestanden importeren) verschijnt. Selecteer het vakje Import PlayMemories Home when a device is connected (Importeer PlayMemories Home wanneer een apparaat wordt aangesloten) en selecteer Next (Volgende).
   7. Het venster PlayMemories Online settings (Instellingen PlayMemories Online) verschijnt. Selecteer het vakje Skip PlayMemories Online set-up now (you may set-up later) (Instellen van PlayMemories Online overslaan (dit kunt u later doen)) en selecteer vervolgens Next (Volgende).
   8. Selecteer opnieuw de instelling DLNA Off (DLNA Uit) in de configuratietool PlayMemories Home Setting Initialization Tool.

   Als het probleem is opgelost, kunt u een map registreren. Als het probleem zich na het registreren van een map opnieuw voordoet, is het mogelijk dat de map afbeeldingen bevat die beschadigd of niet compatibel zijn.

   Terug naar boven

  5. Installeer de software PlayMemories Home opnieuw.
   Raadpleeg het volgende voor meer informatie over opnieuw installeren.

  6. PlayMemories Home-reparatietool
   Als u PlayMemories Home niet kunt installeren of opstarten, of als met de bovenstaande opties het probleem niet is opgelost, raden we aan de reparatietool te gebruiken.

  Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met onze telefonische ondersteuning.