Artikel-ID : 00094555 / Laatst gewijzigd : 01-11-2020

Herkent de Blu-ray Disc-speler (BD) NTFS-geformatteerde harde schijven?

    Ja, NTFS-geformatteerde harde schijven zijn compatibel en kunnen worden herkend. De harde schijf moet echter haar eigen stroombron hebben, want het is mogelijk dat de Blu-ray Disc-speler (BD) te weinig stroom heeft om een aparte harde schijf via de USB-verbinding te voeden.

    OPMERKING: De BD-speler zal geen harde schijven herkennen die in MAC-computers geformatteerd zijn om ze voor de functie Time Machine Backup te gebruiken. In dat geval moet de harde schijf opnieuw worden geformatteerd en moeten alle bestaande partities worden verwijderd opdat de schijf gedetecteerd zou kunnen worden.