Artikel-ID : 00157247 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022

Kan geen muziek afspelen van een gegevensschijf als de functie Achtergrondmuziek bij diavoorstelling (BGM) wordt gebruikt

    Alleen muziek die is opgeslagen op een audio-cd (CD-DA-indeling) wordt ondersteund voor gebruik in combinatie met de BGM-diavoorstellingsfunctie. Gegevensschijven of cd's met willekeurig gesorteerde muziekbestanden die niet zijn opgeslagen in de CD-DA-indeling kunnen niet worden afgespeeld bij de diavoorstelling.