Artikel-ID : 00076924 / Laatst gewijzigd : 04-08-2017Afdrukken

De camera wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het gebruik van de projector.

  De camera is uitgerust met de functie A. Shut Off (Automatisch uitschakelen), Eco Mode (Eco-modus) of Power Save (Energiebesparing) waarmee de camera automatisch wordt uitgeschakeld nadat de camera gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt, om batterijvermogen te besparen. Dit gebeurt zelfs wanneer de projector wordt gebruikt.

  Als u de camera en de projector langer wilt gebruiken, stelt u de functie A. Shut Off (Automatisch uitschakelen), Eco Mode (Eco-modus) of Power Save (Energiebesparing) in op Off (Uit) in het cameramenu.

  Dit doet u als volgt:

  1. Selecteer Setup (Instellen) in MENU
  2. Open General Settings (Algemene instellingen) in het weergegeven menu.
  3. Stel A. Shut Off (Automatisch uitschakelen), Eco Mode (Eco-modus) of Power Save (Energiebesparing) in op Off (Uit).

  OPMERKING: Als u de DCR-PJ6 gebruikt:

  1. Kies met de multikiezer Show others (Overige weergeven) in MENU.
  2. Selecteer POWER SETTINGS (Stroominstellingen) in GENERAL SET (Algemene instellingen) in het weergegeven menu.
  3. Stel A.SHUT OFF (Automatisch uitschakelen) in op NEVER (Nooit).

  BELANGRIJK: Door het gebruik van de projector stijgt de temperatuur van het lcd-scherm en de projectorlens. Als deze onderdelen te warm worden, wordt de camera automatisch uitgeschakeld om de projector te beschermen. Als dit gebeurt, laat de camera dan een poosje uit staan zodat de projector kan afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt. Andere functies zullen weer normaal werken nadat de camcorder weer is ingeschakeld.