Artikel-ID : 00185848 / Laatst gewijzigd : 11-04-2022Afdrukken

De kleur van het beeld wordt niet goed weergegeven in de camcorder

  Controleer het volgende als de kleur van het beeld niet goed wordt weergegeven.

  OPMERKING: De volgende functies zijn op sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.

  • Dit kan optreden als NightShot of NightShot plus voor opnamen met hoge gevoeligheid is geactiveerd.
  • Zorg ervoor dat de volgende instellingen juist zijn ingesteld.
   • White Balance (Witbalans)
   • Scene Selection (Scèneselectie)
   • Picture Profile (Beeldprofiel)
   • Gamma Disp. Assist (Hulpfunctie voor gammaweergave)
  • Als de functie Auto Back Light (Automatisch tegenlicht) is geactiveerd, past de camcorder de belichting aan richting de plus, wat het weergegeven beeld helder of witachtig kan maken. Indien uw camcorder over een functie beschikt om de instelling Auto Back Light (Automatisch tegenlicht) aan te passen, pas de instelling dan aan het onderwerp aan.

  Als het probleem nog niet is opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd.