Artikel-ID : 00135704 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020

De beeldhoek verandert aanzienlijk wanneer opnamen worden gemaakt met Continue automatische scherpstelling (AF-C)

    Om de cameralens kleiner te maken, is de focuslens net voor de beeldsensor geplaatst. Hierdoor is de beeldhoekvariatie als gevolg van bewegingen van de focuslens breder dan in vroegere camera's. Dit leidt tot een bredere variatie in het beeld dat op de monitor wordt weergegeven wanneer u de sluiterknop half ingedrukt houdt.

    Bovendien wordt hierdoor het diepteveld vergroot, vooral wanneer de diafragmawaarde (F-waarde) hoger is. Daarom moet de focuslens breder worden gemaakt tijdens de contrastpiekdetectie. Onder deze omstandigheden is de beeldhoekvariatie doorgaans duidelijker zichtbaar.

    De beweging van de focuslens en de daaruit voortvloeiende beeldhoekvariatie op de monitor worden echter veroorzaakt door de beweging tijdens het scherpstellen op het onderwerp. Hierdoor worden problemen zoals focusverschuiving op opgenomen beelden vermeden.