Artikel-ID : 00161672 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Een MHL-apparaat (Mobile High Definition Link) aansluiten op de tv met gebruik van een MHL-naar-HDMI-adapter

    De onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de verbindingen die in deze oplossing worden beschreven: Afbeelding

    1. Sluit het MHL™-apparaat aan op een MHL-naar-HDMI-adapter en sluit de adapter aan op een USB-voedingsbron.
    2. Sluit de adapter met een HDMI®-kabel aan op uw tv. Het MHL-pictogram verschijnt op de statusbalk van het MHL-apparaat als er een verbinding tot stand is gebracht.
    3. Stel de tv in op de HDMI-ingang. De starttoepassing van de tv wordt automatisch gestart. Volg de aanwijzingen op het scherm van het MHL-apparaat om mediabestanden weer te geven op de tv.