Artikel-ID : 00075837 / Laatst gewijzigd : 24-04-2017

Hoe kan ik de prestaties van de waterdichte behuizing in stand houden?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Het herhaaldelijk openen en sluiten van het klepje van de behuizing kan de O-ring van de waterdichte behuizing doen verslijten.
Om de waterdichtheid in stand te houden, breng je het daartoe bestemde vet aan op de O-ring.