Artikel-ID : 00107763 / Laatst gewijzigd : 25-09-2020Afdrukken

Een Wi-Fi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht met behulp van PlayMemories Mobile

  Dit heeft betrekking op modellen die compatibel zijn met PlayMemories Mobile. Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen van de camera en uw mobiele apparaat.

  Dit probleem kan worden veroorzaakt door verschillende factoren.
  Voer de onderstaande stappen in deze volgorde uit om het probleem op te lossen.

  BELANGRIJK:

  • Met iOS kan PlayMemories Mobile niet worden gebruikt wanneer de app wordt geopend voordat de iPhone of iPad via Wi-Fi met de camera wordt verbonden. Terwijl de camera is ingesteld om te wachten op een Wi-Fi-verbinding, maakt u via Wi-Fi verbinding met de camera via de Wi-Fi-instellingen van de iPhone of iPad. Open daarna PlayMemories Mobile.

   Voor informatie over het configureren van de Wi-Fi-instellingen van een mobiel apparaat met iOS of Android, kijkt u bij de vragen en antwoorden hieronder.

   De camera aansluiten op een mobiel apparaat om beelden te kopiëren of uploaden.

  • Mogelijk kunnen MP4-films die zijn overgedragen via PlayMemories Mobile, niet worden afgespeeld. Dit hangt af van de compatibiliteit van de afspeeltoepassing of van de specificaties van uw smartphone of tablet.

  • De verbinding kan verstoord worden door obstakels tussen uw mobiele apparaat en de camera, de omgevingssituatie of door een lange afstand tussen uw mobiele apparaat en de camera. Verklein in dat geval de afstand tussen uw mobiele apparaat en de camera of maak verbinding in een andere omgeving.
  • Wanneer u een Handycam gebruikt

   • De functie Ctrl with Smartphone (Bedienen via smartphone) is niet beschikbaar in de afspeelstand. Gebruik de functie in de opnamestand.
   • Stel Image Quality/Size (Beeldkwaliteit/formaat) in op MP4 voordat u Send to Smartphone (Verzenden naar smartphone) gebruikt.
   • Om beelden over te dragen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart, stelt u de instelling Media Select (Mediakeuze) in op Memory Card (Geheugenkaart).
  1. Zet andere apparaten uit.

   Als er andere apparaten in de buurt van de camera zijn die draadloos verbinding kunnen maken, zoals smartphones, tablets, computers, enzovoort, schakelt u deze apparaten uit. Probeer vervolgens opnieuw het mobiele apparaat met de camera te verbinden.
  2. Controleer de instellingen van het mobiele apparaat.

   1. Zorg dat de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld.

    Controleer de SSID-status van de camera in de Wi-Fi-lijst.
    Als de camera buiten bereik is van de Wi-Fi-verbinding of als de Wi-Fi-verbinding niet beschikbaar is, stelt u de SSID opnieuw in en doorloopt u de verbindingsprocedure nogmaals.

    OPMERKING: Als u een iOS-apparaat gebruikt en de melding No shooting device connected. Go to Wi-Fi setting on smartphone and select the shooting device to connect. (Geen verbinding met opnameapparaat. Ga naar Wi-Fi-instellingen op de smartphone en selecteer het opnameapparaat om verbinding mee te maken) verschijnt, configureert u de instellingen voor de Wi-Fi-verbinding op uw iPhone of iPad voordat u verbinding maakt.
   2. Controleer de instellingen voor IP-adres, persoonlijke hotspot en vliegtuigstand.

    Het probleem kan worden verholpen door de instellingen IP-adres, persoonlijke hotspot en vliegtuigstand uit te schakelen. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone of tablet voor informatie over het wijzigen van deze instellingen.

  3. Zet de camera en het mobiele apparaat uit en zet ze vervolgens weer aan.

   Zet de camera uit, verwijder de batterij, plaats de batterij terug en zet de camera vervolgens weer aan.
   Probeer ook een Wi-fi-verbinding tot stand te brengen nadat u het mobiele apparaat hebt uit- en aangezet.

  4. Reset de netwerkinstellingen op de camera en doorloop vervolgens opnieuw de Wi-Fi-verbindingsprocedure vanaf het begin.

   BELANGRIJK: De procedure om de netwerkinstellingen te resetten verschilt, al naargelang de camera. Raadpleeg de handleidingen van de camera voor meer informatie.

  5. Installeer PlayMemories Mobile opnieuw.

   1. Verwijder PlayMemories Mobile.
   2. Installeer PlayMemories Mobile opnieuw vanuit de "Google Play"-store op Android-apparaten, de "App Store" op Apple iOS-apparaten of de "Windows Store" op Windows 8-apparaten.