Artikel-ID : 00160318 / Laatst gewijzigd : 31-01-2017

Het oververhittingslampje knippert op het scherm

    De flitser stopt mogelijk wanneer deze te warm wordt na continu fotograferen of bij gebruik in een warme omgeving. U kunt oververhitting voorkomen door de flitser niet meer dan twintig keer achter elkaar te laten afgaan. Verplaats de POWER-schakelaar ongeveer tien minuten naar de positie OFF (Uit), zodat de flitser kan afkoelen.

    OPMERKING: Als u voor de HVL-F60M de (meegeleverde) adapter voor indirect flitsen bevestigt, stelt de camera de zoompositie van de flitser automatisch in op de hoogste waarde, ongeacht de brandpuntsafstand van de gebruikte lens. De flitser verlicht dan voortdurend een groot gebied en verhoogt ook de hoeveelheid flitslicht, zodat de camera snel oververhit raakt. Laat de camera tussen opnamen door ongeveer een minuut rusten als u de adapter voor indirect flitsen hebt bevestigd om oververhitting te voorkomen. Gebruik de adapter voor indirect flitsen alleen als u wilt fotograferen met indirect flitslicht. De adapter zorgt alleen in het geval van fotograferen met indirect flitslicht voor een zachter verlichtingseffect.