Artikel-ID : 00163120 / Laatst gewijzigd : 20-03-2018

Live-View-afstandsbediening kan geen verbinding maken met de camera en fout 03-01 wordt weergegeven

  Error: 03-01 wordt weergegeven als de camera in de stand-bymodus staat en wordt uitgeschakeld of als er voor een bepaald tijd geen camera-activiteit is geweest.

  Afbeelding

  Als deze fout wordt weergegeven, moet u de verbinding op de camera tot stand brengen. Voer die bewerking uit volgens de onderstaande procedure.

  OPMERKINGEN:

  • Als de Action Cam wordt uitgeschakeld voordat verbinding met een draadloos netwerk tot stand is gebracht, stelt u de functie Auto Power Off (Automatisch uitschakelen) in op Off (Uit)
  • Download en installeer de meest recente update van de software (firmware) voor de camera en de Live View-afstandsbediening.
  1. Terwijl het foutbericht wordt weergegeven, drukt u op de REC/ENTER-knop op de Live-View-afstandsbediening om de SSID van de camera weer te geven.

   OPMERKINGEN:

   • Als de SSID van de camera niet wordt weergegeven, schakelt u de camera uit en weer in en zet u de camera dicht bij de Live-View-afstandsbediening.
   • Controleer of het Wi-Fi-pictogram wordt weergegeven in het scherm linksboven in de Action Cam. Afbeelding
     
  2. Als het onderstaande scherm wordt weergegeven, brengt u de verbinding op de camera tot stand.Afbeelding

    
   • DSC-QX10, DSX-QX100: Druk op de sluiterknop en houd deze ingedrukt.
   • DSC-QX30, ILCE-QX1, HDR-AZ1: Houd de Wi-Fi-knop ingedrukt.
   • HDR-AS15, HDR-AS30V, HDR-AS100V,HDR-AS200V, FDR-X1000V:
    Wanneer ACPT? wordt weergegeven in het scherm van de camera, drukt u op de REC/ENTER-knop van de camera.

   • FDR-X3000, HDR-AS300, HDR-AS50:
    Als  Afbeelding wordt weergegeven in het scherm, selecteert u OK met de toets UP of DOWN en drukt u op de REC/ENTER-knop.

   • Andere Action Cams: Wanneer ACPT? wordt weergegeven in het scherm van de camera, drukt u op de REC/ENTER-knop van de camera.

  Als de bovenstaande stappen zijn uitgevoerd, maar het probleem nog niet is verholpen, is er wellicht meer  probleemoplossing  nodig.