Artikel-ID : 00081344 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021

De map AVCHD of PRIVATE verschijnt als een QuickTime-pictogram op een computer met Macintosh OS X (versie 10.8).

  les

   


  U kunt de video-inhoud van de camera importeren met behulp van de iMovie-software, zoals u dat normaal zou doen, ongeacht of de map AVCHD als QuickTime-pictogram wordt weergegeven of niet.

  U kunt desgewenst ook de QuickTime Player gebruiken met AVCHD-bestanden. Zie de ondersteuningswebsite van Apple op http://support.apple.com/kb/HT5409 voor meer informatie.

  Afbeelding

  OPMERKING: Onder het QuickTime-pictogram wordt weergegeven wat voor inhoud de map bevat. In het bovenstaande voorbeeld wordt AVCHD-inhoud getoond.