Artikel-ID : 00198893 / Laatst gewijzigd : 27-06-2018

Wat is een RAW-bestand?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

'RAW' betekent 'rauw' zoals in 'rauwe groenten', en is geen afkorting zoals JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Met digitale camera's kan doorgaans digitale verwerking worden toegepast op de uitgangssignalen van de beeldsensor en kunnen JPEG-afbeeldingen worden gemaakt. RAW is een gegevensindeling waarvan fotografen de verwerkingsparameters naar believen kunnen aanpassen.

OPMERKING: RAW-gegevens die zijn gemaakt met camera's van Sony, worden opgeslagen met de extensie ARW.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/idc/intro/raw.html

Afbeelding

Veelgestelde vragen over RAW-bestanden

Basisinformatie

Informatie over toepassingen