Artikel-ID : 00071905 / Laatst gewijzigd : 07-03-2014Afdrukken

Opgenomen video is van slechte kwaliteit (pixelvorming)

  Ga als volgt te werk als tijdens het afspelen van opgenomen video pixelvorming optreedt.

  1. Neem de tape uit de camcorder.
  2. Reinig de videokoppen met een droge-reinigingscassette.
  3. Speel daarna de tape opnieuw af.
  4. Als het probleem niet is opgelost, probeert u een andere tape af te spelen.

   OPMERKING:Als de andere tape goed wordt afgespeeld, is de eerste defect.

  5. Als het probleem niet is opgelost, verwijdert u de tape uit de camcorder.
  6. Plaats een gloednieuwe tape in de camcorder.
  7. Neem video op de nieuwe tape op.
  8. Spoel de tape daarna terug.
  9. Probeer de nieuwe video af te spelen.

   OPMERKING:Als de nieuwe video goed wordt afgespeeld, is het mogelijk dat de videokoppen van de camera slecht uitgelijnd zijn en is onderhoud nodig.

  10. Stel de camcorder opnieuw in op de fabrieksinstellingen.
  11. Probeer de eerste tape opnieuw af te spelen.

  OPMERKING:Als het probleem na deze stappen niet is opgelost, is reparatie mogelijk noodzakelijk.