Artikel-ID : 00079532 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021

De camcorder schakelt vanzelf uit na 5 minuten.

    Deze camera is uitgerust met een A.SHUT OFF (Automatische uitschakeling) of stroombesparingsfunctie die, om de batterij te sparen, de camera automatisch uitschakelt als je hem 5 minuten niet hebt gebruikt.

    • Wanneer je de netspanningsadapter gebruikt, werkt de functie Auto Shut Off (Automatische uitschakeling) niet.
    • Als je camera een menuoptie heeft om deze functie uit te schakelen, stel je die in opNEVER (Nooit) of OFF (Uit) als je de functie niet wilt gebruiken.
    • Raadpleeg de bijgeleverde Hulpgids voor meer informatie over het instellen van deze functie. Je vindt de Hulpgids door de Instructiehandleiding te downloaden.

    Als het probleem nog niet is opgelost, moet je het product misschien laten herstellen.