Artikel-ID : 00116085 / Laatst gewijzigd : 28-11-2019Afdrukken

Ik hoor geen beltoon wanneer ik een binnenkomend gesprek ontvang.

  Controleer eerst of uw mobiele telefoon niet op stil staat (of dat het volume van de telefoon erg laag staat). Als dat niet zo is, maar u geen beltoon hoort via de autoluidsprekers die zijn verbonden met uw Bluetooth-audiosysteem, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat de beltoon is ingesteld op 2 (de beltoon van de mobiele telefoon) in plaats van 1 (de beltoon van de autoradio). Volg de onderstaande stappen om dit op te lossen:

  1. Terwijl de functie BT Phone (Bluetooth-telefoon) is geactiveerd, drukt u op de knop Call (Oproep).
  2. Draai de bedieningsknop en selecteer Ringtone (Beltoon).
  3. Wijzig de optie Ringtone (Beltoon) in 1.
  4. Om het menu af te sluiten, drukt u op de knop Back (Terug).

  OPMERKING: controleer ook het volgende als u de RM-X7BT gebruikt.

  Controleer of de adapter is aangesloten op de autoradio met de AUX-kabel.
  Controleer of de bron van de autoradio is ingesteld op de AUX-bron.