Artikel-ID : 00105206 / Laatst gewijzigd : 22-01-2015

Waarom hoor ik geen geluid wanneer ik Bluetooth handsfree gebruik terwijl Telenav, Pandora, een iPod of iPhone is aangesloten via USB?

    De uitvoer uit uw iPhone voor het audiosysteem wordt vervangen door de Bluetooth-verbinding, daarom hoort u geen geluid uit de hoofdeenheid. Probeer de USB-kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.