Artikel-ID : 00068479 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Het geluid valt weg of de afspeelsnelheid verandert tijdens de draadloze Bluetooth-verbinding

  Controleer de volgende punten als het geluid wegvalt tijdens een Bluetooth-verbinding

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Het geluid kan wegvallen of de afspeelsnelheid kan veranderen als een toestel in de nabije omgeving elektromagnetische straling afgeeft. Draadloze LAN's, magnetrons en andere Bluetooth-apparaten zijn voorbeelden van toestellen die elektromagnetische straling produceren. Ga uit de buurt van mogelijke bronnen van elektromagnetische straling die de communicatie van uw toestellen kunnen storen.

  1. De draadloze Bluetooth-technologie functioneert binnen een straal van ongeveer 10 meter. Het maximale bereik kan variëren, wat het geluid kan beïnvloeden, afhankelijk van obstakels (personen, metalen voorwerpen, wanden/muren enz.) tussen het toestel en het verbonden Bluetooth-apparaat. Plaats het toestel en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar..
  2. Het geluid kan wegvallen afhankelijk van de specificaties en de audiogegevens van het Bluetooth-apparaat.
  3. Als de Bluetooth-hoofdtelefoon muziek met een hoge bitsnelheid ontvangt, kan dat vervormingen veroorzaken of kan het geluid wegvallen. U kunt dan de bitsnelheid van het Bluetooth-apparaat verlagen. Schakel de Bluetooth-hoofdtelefoon uit en druk de knoppen VOL - en Image/POWER op de instelschakelaar samen in tot de Bluetooth-hoofdtelefoon ingeschakeld is.

   OPMERKING: Afhankelijk van de omstandigheden zal dit de vervorming van het geluid niet altijd oplossen. Om de Bluetooth-hoofdtelefoon weer op de ontvangst van een hogere bitsnelheid in te stellen, drukt u de knoppen VOL + en (playandpause.png)/POWER op de instelschakelaar samen in tot de Bluetooth-hoofdtelefoon ingeschakeld is.

  4. Als uw toestel een schakelaar MODE (Modus) heeft, is het mogelijk dat u de afspeelkwaliteit kunt verbeteren door de schakelaar op MODE 2 te zetten.