Artikel-ID : 00115124 / Laatst gewijzigd : 28-11-2019

Een muzieknummer wordt overgeslagen zonder dat het wordt afgespeeld.

    Muzieknummers kunnen onder de volgende omstandigheden worden overgeslagen:

    • Het bestand is incompatibel
    • Het bestand heeft DRM-kopieerbeveiliging (Digital Rights Management)
    • Het bestand is beschadigd
    • Het bestand is geen audiobestand