Artikel-ID : 00111703 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018Afdrukken

Wat is het verschil tussen sRGB en Adobe RGB?

  De term RGB is een afkorting voor rood, groen en blauw en is een vorm van kleurweergave op allerlei digitale apparaten, zoals digitale camera's, printers en displayschermen.

  Er zijn twee standaarden: sRGB en Adobe RGB. Het verschil tussen de twee is het bereik aan kleuren dat wordt vastgelegd.

  Adobe RGB vergeleken met sRGB


  sRGB

  sRGB is de huidige internationale standaard die wordt gebruikt door algemene software en hardware, zoals Microsoft Windows, displays, printers en digitale camera's.

  Het grootste voordeel van sRGB is dat omdat de meeste apparaten deze kleurenstandaard gebruiken, er bijna geen kleurverschillen optreden tussen afzonderlijke apparaten. Dit betekent dat de overgang van (bijvoorbeeld) een camera → displayscherm → printer zou moeten leiden tot een beeld met bijzonder weinig kleurverschil van begin tot eind.

  sRGB is echter enigszins beperkt in het bereik aan kleuren dat kan worden weergegeven. Dat kan ervoor zorgen dat afbeeldingen iets soberder tinten lijken te hebben. 

  Adobe RGB
  Dit is een alternatieve standaard voor kleurruimte, die is voorgesteld door Adobe Systems.

  Het bereik aan kleuren dat kan worden vastgelegd is breder dan dat van sRGB, wat levendigere en gedetailleerdere kleuren mogelijk maakt. Daarom wordt deze standaard veel gebruikt in sectoren zoals de grafische industrie.

  OPMERKINGEN:

  • Om Adobe RGB-kleuren op de juiste wijze als een afbeelding weer te geven, kan compatibele software nodig zijn in combinatie met compatible hardware zoals schermen en printers. 
  • Als beelden die op een tv of displayscherm worden weergegeven, bleek lijken of "vervaagde" kleuren hebben, kan dit veroorzaakt worden doordat de apparatuur niet compatibel is met de Adobe RGB-standaard (DCF2.0/Exif2.21).