Artikel-ID : 00110415 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

Wat is het verschil tussen Auto HDR en DRO?    Beide functies compenseren de helderheid en het contrast automatisch. Selecteer als volgt een geschikte stand voor het onderwerp of de opnameomstandigheden.

    Auto HDR
    Maakt 3 beelden met verschillende belichting en plaatst dan het heldere gebied van het onderbelichte beeld en het donkere gebied van het overbelichte beeld op elkaar om een beeld met veel gradatie te verkrijgen. De details in de lichtgebieden zijn in Auto HDR vaak beter dan in D-Range Optimise, met minder ruis. Omdat de sluiter echter 3 keer wordt ontspannen, wordt het gebruik van deze functie voor bewegende onderwerpen niet aanbevolen. Wanneer u bewegende onderwerpen vastlegt in een omgeving met veel verschil in helderheid, kan het lijken alsof de vastgelegde afbeelding meerdere keren is belicht.

    D-Range Optimise
    Analyseert het contrast en produceert een afbeelding met optimale helderheid en gradatie. U kunt deze functie ook gebruiken terwijl het onderwerp beweegt of tijdens continue opname. Tijdens fotograferen met D-Range Optimise kan er ruis in het beeld voorkomen.