Artikel-ID : 00090343 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020

Waarvoor wordt het beeldendatabasebestand gebruikt?

    Het beeldendatabasebestand wordt gebruikt voor het beheren van videobestanden op Memory Stick PRO Duo-media die met de camcorder zijn opgenomen. Zonder dit bestand kan de camcorder geen video's opnemen. Als u nieuwe Memory Stick PRO Duo-media gebruikt, moet u daarom eerst de media op de camcorder formatteren. Door de media op de camcorder te formatteren, wordt er een beeldendatabasebestand gemaakt. U hoeft geen nieuw beeldendatabasebestand te maken, tenzij het beschadigd raakt of als de Memory Stick Duo-media worden geformatteerd door een ander apparaat dan de camcorder.

    OPMERKINGEN: