Artikel-ID : 00161791 / Laatst gewijzigd : 24-03-2019

Screen mirroring gebruiken

  De tv kan rechtstreeks worden verbonden met een apparaat dat compatibel is met Screen mirroring en Miracast zonder gebruik van een kabel of draadloze router (of toegangspunt).

  De verbinding dient tot stand te worden gebruikt door Mirroring te selecteren op de tv en op het bronapparaat.

  Raadpleeg de lijst van Miracast-apparaten met Wi-Fi-certificering op de website van de Wi-Fi Alliance voor meer informatie.

  OPMERKINGEN:

  Uw apparaat registreren bij de tv

  Voer de onderstaande instructies uit om uw apparaat te registreren.

  OPMERKING: Het bedieningsmenu verschilt afhankelijk van het model. In de instructies wordt de W900A-serie als voorbeeld gebruikt.

  1. Druk op de knop INPUT op de afstandsbediening van de tv, kies Screen mirroring met de knoppen Afbeelding/ Afbeeldingen druk op de knop Enter. * De tv wordt in de stand-bystand gezet en wacht op een verbinding met een mobiel apparaat.

   Afbeelding

  2. Sluit uw Screen mirroring-compatibele mobiele apparaat aan op de tv. Configureer uw mobiele apparaat voor verbinding met de tv.

  In de onderstaande instructies wordt Xperia (Android 4.4) als voorbeeld gebruikt.

  1. Tik op Settings (Instellingen).
  2. Selecteer Xperia Connectivity (Xperia-connectiviteit).
  3. Kies Screen mirroring.
  4. Tik in het scherm Screen mirroring op Start.
  5. Selecteer OK.
  6. Tik op de naam van uw tv.

  Een lijst weergeven met aangesloten apparaten/registratie van apparaten opheffen

  Wanneer het stand-byscherm voor Screen mirroring wordt weergegeven, drukt u op de knop OPTIONS (Opties). Selecteer vervolgens Apparatenlijst tonen / Verwijderen.

  Als de registratie van een apparaat wilt opheffen, selecteert u het apparaat dat u wilt verwijderen in de lijst en drukt u op de knop Afbeelding. Selecteer Ja in het bevestigingsbericht.

  Om de registratie van alle apparaten om te heffen, drukt u in de lijst op de knop OPTIONS (Opties). Selecteer Alles verwijderen en vervolgens Ja in het bevestigingsscherm.

  De pictogrammen links van de lijst verwijzen naar het volgende.

  Afbeelding (vinkje): Aangesloten apparaten

  Afbeelding (beeldschermpictogram): Apparaten die compatibel zijn met Screen mirroring

  Het dialoogvenster weergeven wanneer u een apparaat met de tv probeert te verbinden

  Door deze functie te activeren kunt u voorkomen dat per ongeluk verbinding wordt gemaakt met een onbedoeld apparaat.

  Wanneer het stand-byscherm voor Screen mirroring wordt weergegeven, drukt u op de knop OPTIONS. Selecteer vervolgens Bericht van registratieAan.

  Houd er rekening mee dat wanneer u een registratieverzoek van een apparaat weigert, u geen verbinding met het apparaat kunt maken totdat u het uit de apparatenlijst verwijdert

  Om verbinding te maken met het geweigerde apparaat, drukt u op de knop OPTIONS. Kies Apparatenlijst tonen/verwijderen en verwijder vervolgens het geweigerde apparaat. Maak vervolgens opnieuw verbinding met het apparaat.

  OPMERKING:
  verbonden apparaten moeten voldoen aan het volgende:
  • Apparaten die compatibel zijn met Screen mirroring: 2,4 GHz-verbinding (5 GHz wordt niet ondersteund).
  • Apparaten die compatibel zijn met Miracast: 2,4 GHz-verbinding (5 GHz wordt niet ondersteund).