Artikel-ID : 00062737 / Laatst gewijzigd : 11-04-2022

De NFC-functie werkt niet met het mobiele apparaat of de Imaging Edge Mobile-app (voorheen PlayMemories Mobile) kan geen verbinding maken.

  Stem Illustratie van de NFC-markering (de N-markering) van uw camera en smartphone op elkaar af en raak deze continu (1 tot 2 seconden) aan totdat Imaging Edge Mobile (voorheen PlayMemories Mobile) wordt gestart op de smartphone.

  OPMERKING: Zorg dat de Imaging Edge Mobile-app is gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele apparaat.

  Als het nog steeds niet reageert, controleer dan het volgende.

  • Als u een hoes voor de camera of smartphone gebruikt, kan de camera mogelijk niet reageren.
   Haal de camera of smartphone in dat geval uit de hoes.

  • Als de camera is ingesteld op Airplane Mode (Vliegtuigmodus), is de NFC-functie uitgeschakeld.

   OPMERKING: Afhankelijk van de camera is Airplane Mode (Vliegtuigmodus) niet geïnstalleerd.

  • Zorg ervoor dat Ctrl met Smartphone (Bedienen via smartphone) is ingesteld op On (Aan) in het menu Wireless (Draadloos) van uw camera.
   OPMERKING: Afhankelijk van de camera is Ctrl met Smartphone (Bedienen via smartphone) niet geïnstalleerd.

  • Controleer of uw smartphone compatibel is met NFC.
   Wat is een NFC-compatibele smartphone?

   OPMERKING: Als u NFC met een iPhone wilt gebruiken, hebt u een iPhone 7 of hoger en iOS 11.0 of hoger nodig. 

  • Zorg dat de NFC-functie is ingeschakeld in het menu Wireless (Draadloos) of Network Settings (Netwerkinstellingen) van het mobiele apparaat.

   OPMERKING: Instellingsmethoden verschillen per smartphone.

  • Als de Wi-Fi-instelling van de camera is ingesteld op OFF (Uit) of Multi connection (Meervoudige verbinding), kan Imaging Edge Mobile geen verbinding maken.
   Stel de Wi-Fi-instelling in op Single connection (Enkele verbinding).

   OPMERKING: De bruikbare Wi-Fi-instellingen kunnen variëren per product.

  U kunt de camera in de volgende situaties via een QR-code verbinden met een smartphone:

  • Er verschijnt een QR-code op het scherm van de camera wanneer u Ctrl with Smartphone (Bedienen met smartphone) of Connection Info (Verbindingsgegevens) kiest bij Ctrl w/smartphone op de camera.
  • Er verschijnt een QR-code op het scherm van de camera wanneer u Smart Remote Control activeert in de PlayMemories Camera Apps.
  • Er staat een QR-code op de achterzijde van de batterijklep van de camera.

  Probeer de verbinding door de QR-code van de camera te scannen in Imaging Edge Mobile.