Artikel-ID : 00092567 / Laatst gewijzigd : 27-06-2019

Ik ben het patroon of het wachtwoord om mijn Walkman te ontgrendelen vergeten.

  Controleer het volgende, afhankelijk van de schermvergrendeling die je hebt ingesteld.

  1. Vergrendeld met een patroon

   Wanneer je de Walkman hebt vergrendeld met een patroon, kun je het patroon opnieuw instellen door de veiligheidsvraag te beantwoorden of via je Google-account.
   Als je de veiligheidsvraag niet kunt beantwoorden of als je Google-account niet op het apparaat is geregistreerd, is de enige optie de hieronder getoonde herstelprocedure van het Android-systeem.

  2. Vergrendeld met een wachtwoord

   Als je de Walkman hebt vergrendeld met een wachtwoord, kun je het wachtwoord niet opnieuw instellen. De enige optie is de hieronder getoonde herstelprocedure van het Android-systeem.

  Het Android-systeemherstel uitvoeren.

  WAARSCHUWING: Gegevens kunnen verloren gaan. Het Android-herstelprogramma wist alle apps die na aanschaf zijn geïnstalleerd, alle instellingen en je Google-account op de Walkman.

  Schakel het toestel uit.

  1. Druk op de aan/uit-knop en houd ze ingedrukt.
  2. De apparaatopties worden weergegeven. Tik op Power off (Uit).
  3. Tik op OK. Het apparaat wordt uitgeschakeld.

  Het Android-systeemherstel uitvoeren.

  1. Houd de vooruitspoelknop ingedrukt en houd tegelijkertijd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt.
  2. Laat beide knoppen los wanneer het WALKMAN-logo verschijnt. Android system recovery utility (Android-herstelprogramma) wordt weergegeven.
  3. Gebruik de knop Volume Lager (-) om de optie wipe data/factory reset (gegevens verwijderen/fabrieksinstellingen herstellen) te selecteren.
  4. Druk snel op de aan/uit-knop.
  5. Gebruik de knop Volume Lager (-) om de optie YES -- delete all user data (JA, alle gebruikersgegevens verwijderen) te selecteren.
  6. Druk snel op de aan/uit-knop. De gegevens worden verwijderd en de fabrieksinstellingen worden hersteld.
  7. Druk snel op de aan/uit-knop wanneer reboot system now (systeem nu opnieuw opstarten) wordt gemarkeerd.