Artikel-ID : 00055097 / Laatst gewijzigd : 13-04-2017

FAQ's over Intel Anti-Theft

  FAQ's over Intel Anti-Theft

  A. Algemene vragen

  1. Wat is Intel Anti-Theft?

   Intel Anti-Theft is een antidiefstaltechnologie die een beveiliging op meerdere niveaus biedt, door functies van de chipset van de hardware van de notebook met een registratie op het web te combineren. Privégegevens worden beschermd en diefstal wordt bestreden door middel van vergrendeling op afstand, versleuteling in een Secure Data Vault en andere ingebouwde functies die diefstal tegengaan. Als een beveiligde notebook wordt gestolen, kan de klant hem op afstand vergrendelen en/of gevoelige gegevens wissen die in een vooraf bepaalde beveiligde map zijn opgeslagen. Wanneer men de notebook heeft teruggevonden, kan men hem ontgrendelen en de gegevens herstellen door het wachtwoord in te voeren.

   Meer informatie over Intel AT vindt u op de website van Intel AT

  2. Welke VAIO-modellen ondersteunen Intel Anti-Theft?

   Intel AT kan uitsluitend op ondersteunde VAIO-modellen worden geactiveerd:

   • SVT11, SVT13, SVT15
   • SVS13 (alleen Europese modellen)
   • SVS15 (alleen Europese modellen)
   • Pro 11 & Pro 13
   • Duo 11 & Duo 13
  3. Is een abonnement inbegrepen in de aankoop van VAIO-modellen die Intel AT ondersteunen?

   • Alle momenteel verkocht modellen worden aangeboden met een proefversie van 90 dagen.
  4. Waarom verschijnt de registratie voor Intel Anti-Theft in het startmenu en in VAIO Care?

   U kunt ze gebruiken om het abonnement op Intel Anti-Theft te starten door op 'activate now' (nu activeren) te klikken.

  5. Wie levert technische ondersteuning voor Intel Anti-Theft?

   Intel levert zelf technische ondersteuning voor Intel Anti-Theft.
   De volgende ondersteuningsopties zijn beschikbaar:

   • Website:
    Bezoek http://atservice.intel.com/ en raadpleeg de FAQ's op de website.
   • Telefoon: contactgegevens van de helplijn van Intel
    Opmerking:
    • Ondersteuning in lokale talen is beschikbaar tijdens de lokale kantooruren, voor de volgende talen: Engels, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Italiaans en Russisch.
    • Internationale ondersteuning in het Engels is beschikbaar buiten de lokale kantooruren.
    • Intel is van plan de huidige telefonische ondersteuning te vervangen door rechtstreekse gratis nummers.
  6. Waarom verwijst de ondersteuning van Sony de klant naar de ondersteuning van Intel?

   De ondersteuning van Sony kan eenvoudige vragen beantwoorden, zoals de vragen die in dit document aan bod komen.

   Voor vragen die niet in dit document worden beantwoord, voor problemen die de klant ontmoet wanneer hij deze stappen uitvoert, of voor meer informatie, wordt de klant doorverwezen naar de klantendienst van Intel.


  B. Hoe-vragen

  1. Hoe kan ik de beveiliging van Intel AT tijdelijk uitschakelen?

   Opmerking:Om te voorkomen dat de diefstalbeveiliging in werking treedt terwijl een toestel wordt gerepareerd, moet Intel Anti-Theft worden uitgeschakeld voor het toestel wordt opgehaald. Het is mogelijk dat toestellen die vergrendeld bij het reparatiecentrum worden afgeleverd zonder reparatie worden teruggestuurd. Bijkomende verzendingskosten kunnen worden aangerekend.

   Belangrijk: Als Intel Anti-Theft niet kan worden uitgeschakeld voor het toestel wordt gerepareerd, moet het reparatiecentrum het wachtwoord voor Intel AT ontvangen. Dit geldt wanneer het toestel niet in Windows kan worden opgestart of wanneer de synchronisatie met de server van Intel niet werkt.

   Intel Anti-Theft wordt in twee stappen tijdelijk uitgeschakeld:

   1. Bezoek https://atservice.intel.com
    1. Meld u aan met het bij de registratie opgegeven e-mailadres en wachtwoord.
    2. Selecteer het relevante toestel op de vervolgkeuzelijst rechts boven.

    3. Klik op de knop Suspend/Unsubscribe Service (Dienst opschorten/uitschrijven).

    4. Klik op de knop Suspend (Opschorten) in het pop-upvenster.

    5. Antwoord op de vooraf door de klant ingegeven beveiligingsvragen.

   2. Synchroniseer de serverinstellingen in Windows
    1. Klik rechts op het gele pictogram Intel Anti-Theft in het systeemvak.
    2. Selecteer Synchronize Settings with Server (Instellingen met server synchroniseren).

    3. Wacht tot de synchronisatie voltooid is.
    4. Controleer of het pictogram Intel Anti-Theft icon grijs wordt.

     Intel Anti-Theft is nu tijdelijk uitgeschakeld en het toestel is klaar voor reparatie.

   Belangrijk: Als Intel Anti-Theft niet kon worden uitgeschakeld voor het toestel wordt gerepareerd, moet het reparatiecentrum het wachtwoord voor iAT ontvangen. Dit geldt wanneer het toestel niet in Windows kan worden opgestart of wanneer de synchronisatie met de server van Intel niet werkt.

  2. Hoe werkt de vergrendeling van het toestel?

   Als u uw toestel verliest of denkt dat het gestolen is, kunt u het op twee manieren vergrendelen:

   1. U kunt de vergrendeling van het toestel via de website van Intel® Anti-Theft instellen. Het zal dan tijdens de volgende synchronisatie met de dienst worden vergrendeld. Uw toestel synchroniseert automatisch met de dienst wanneer het verbinding maakt met het internet.
   2. Als uw toestel binnen het door de gebruiker geselecteerde aantal dagen geen verbinding met het internet maakt, zal Intel® Anti-Theft het toestel vergrendelen. De vergrendeling met timer gebruikt een hardware-timer die voorkomt dat een ongeoorloofde persoon de vergrendeling omzeilt.
  3. Hoe vergrendel ik mijn verloren of gestolen laptop?

   Ga als volgt te werk

   1. Meld u met om het even welke pc aan op uw account
   2. Klik op de geselecteerde laptop
   3. Kik op de tab Lock ⁄ Unlock PC (Pc vergrendelen/ontgrendelen)
   4. Klik op de rode knop Lock PC (Pc vergrendelen) en sluit het tabblad
   5. De volgende keer dat uw pc verbinding maakt met het internet en automatisch met de dienst synchroniseert, zal hij worden vergrendeld.
  4. Hoe ontgrendel ik mijn laptop wanneer ik hem terug heb?

   Ga als volgt te werk

   1. Meld u met een andere pc aan op uw account
   2. Kik op de tab Lock ⁄ Unlock PC (Pc vergrendelen/ontgrendelen)
   3. Klik op de knop Unock (Ontgrendelen) en sluit het tabblad
   4. Schakel uw pc in
   5. Typ '1" om de wachtwoordzin of het wachtwoord voor de ontgrendeling te gebruiken
   6. Voer het wachtwoord voor de ontgrendeling in
   7. Uw pc wordt nu normaal gestart
  5. Mijn computer is gerepareerd.
   Hoe beveilig ik hem opnieuw met Intel AT?

   Het scenario hangt af van de component die vervangen is:

   • Systeemkaart
    • Verwijder AT Service via Configuratiescherm > Programma's wijzigen of verwijderen -> Verwijderen
     • Intel Anti-Theft Service Secure Data Vault en 
     • Intel Anti-Theft Service
    • Start het toestel opnieuw op.
    • Gebruik het pictogram Intel AT Service Sign-up (in VAIO Gate) om opnieuw voor de dienst in te schrijven.
   • Massaopslag (HDD, SSD of allebei)
    • Meld u aan op uw Intel AT-account (https://atservice.intel.com)
    • Selecteer de tab Reinstall Device Software (Software opnieuw installeren)
    • Download Tool
   • Systeemkaart en massaopslag
    • Gebruik het pictogram Intel AT Service Sign-up (in VAIO Gate) om opnieuw voor de dienst in te schrijven.
   • Andere componenten
    • De reparatie heeft geen invloed op Intel Anti-Theft. Meld u aan op uw Intel AT-account (https://atservice.intel.com) en schakel de dienst weer in.
  6. Waar vind ik de gebruikersgids voor Intel Anti-Theft?

   U kunt de gebruikersgids downloaden op de website van Intel AT:
   https://atservice.intel.com/downloadUserGuide.action