Artikel-ID : 00079915 / Laatst gewijzigd : 25-04-2014

De batterij wordt niet gedetecteerd of laadt helemaal niet op

Het is mogelijk dat de batterij niet wordt geladen of niet wordt gedetecteerd, zodat de computer onmiddellijk uitvalt wanneer de netvoeding wordt verwijderd.

    Om dit op te lossen, moet je ervoor zorgen dat de nieuwste BIOS-update geïnstalleerd is (verkrijgbaar in de downloadrubriek van de ondersteuningssite).

    Als dit je probleem niet oplost,  raadpleeg je onze algemene gids voor het oplossen van batterijproblemen .