Artikel-ID : 00077148 / Laatst gewijzigd : 28-02-2020

Hoe kan ik MP4-films opnemen en afspelen?

  Stel Dual Video REC in op On (Aan) en begin dan op te nemen.

  OPMERKING:

  • Films worden tegelijk in HD en MP4 opgenomen wanneer Dual Video REC is ingesteld op On (Aan). Je kunt niet enkel MP4-films opnemen met deze camera.
  • Dual Video REC zal ingesteld zijn op Off (Uit) wanneer Frame Rate is ingesteld op 50p. Stel Frame Rate in op 50i of 25p wanneer je MP4-films opneemt.
  • Als je camera de instelling Intelligent Active in het menu SteadyShot (Movie) heeft, stel je SteadyShot in op een andere instelling dan Intelligent Active. Dual Video REC is niet beschikbaar wanneer Intelligent Active is geselecteerd.

  MP4-films afspelen:

  Filmbestanden moeten ingesteld zijn op MP4 om MP4-films af te spelen.

  1. Druk op de knop (View Images) (Beelden bekijken) om over te schakelen naar de afspeelmodus.
  2. Selecteer het pictogram HD in de rechter bovenhoek van het lcd-scherm.
  3. Selecteer MP4.