Artikel-ID : 00135782 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020Afdrukken

De start/stop-pieptoon is te horen wanneer ik films op meerdere camera's tegelijk opneem

    Door de kenmerken van draadloze Wi-Fi-technologie is er een korte vertraging van de start/stop-tijd van verschillende camera's wanneer u een film opneemt op meerdere camera's tegelijk. Om deze reden kan de opnamestart/stop-pieptoon van sommige camera's worden opgenomen in de audio van andere camera's.

    De start/stop-pieptoon wordt niet opgenomen wanneer de pieptoon van de camera is ingesteld op OFF (Uit). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera voor informatie over het uitschakelen van het start/stop-geluid.