Artikel-ID : 00079077 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Wanneer ik aan de handmatige ring draai, zoomt de camera in of stelt hij scherp.

    De functie van de handmatige ring verandert automatisch afhankelijk van de scherpstelstand van de camera.

    •  Wanneer de scherpsteldraaiknop is ingesteld op S (Single AF) (Enkelvoudige AF) of C (Continuous AF) (Continue AF): Zoomen
    •  Wanneer de scherpsteldraaiknop is ingesteld op DMF (Direct Manual Focus) (Direct handmatig scherpstellen) of MF (Manual Focus) (Handmatig scherpstellen): Focus aanpassen

    Selectieschakelaar scherpstelstand