Artikel-ID : 00138741 / Laatst gewijzigd : 14-01-2016

Ik kan 120p/100p-films die zijn opgenomen in XAVC S-indeling, niet vertraagd afspelen op de camera.

    U kunt 120p/100p-films die zijn opgenomen in XAVC S-indeling, niet vertraagd afspelen op de camera.

    Vertraagd afspelen is mogelijk met de software PlayMemories Home versie 3.1.00 (Windows-versie) of versie 1.1.00 (Mac-versie) or hoger.