Artikel-ID : 00085673 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Ik kan het kanaalnummer, de klok of de AV-invoer niet van het scherm verwijderen

    Je kunt het scherm leegmaken door op de informatieknop te drukken, zoals op de onderstaande illustratie. Blijf drukken tot alle pictogrammen (met inbegrip van de klok) verdwenen zijn.

    Afbeelding