Artikel-ID : 00086281 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Wat betekent een melding "OFF-AIR" op het scherm?

  Het betekent dat het geselecteerde station of de geselecteerde dienst momenteel niet uitzendt.

      Je kunt op [TUNE + of -] drukken om op een ander station af te stemmen.

  Als "OFF-AIR" blijft verschijnen, moet je DAB Auto Tune handmatig starten. Ga als volgt te werk.

  1. Houd de knop [RADIO DAB/FM-SCAN] ingedrukt tot het scherm afwisselend 'INITIAL' en SCAN?' toont.
  2.  Druk op ENTER.

  Afbeelding
  3. Het scannen zal beginnen.

  Afbeelding

  Afhankelijk van de in jouw regio beschikbare DAB/DAB+ diensten kan het scannen enkele minuten duren.
  Wanneer het scannen voltooid is, wordt een lijst van de beschikbare diensten aangemaakt.

  Opmerkingen: De huidige opgeslagen lijst van beschikbare diensten zal worden gewist wanneer het proces DAB Auto Tune wordt gestart.
  Als je land of regio geen DAB/DAB+ uitzendingen ondersteunt, toont het scherm "NO SIGNAL" (Geen signaal).