Artikel-ID : 00093343 / Laatst gewijzigd : 02-09-2014

Het beeld flikkert of knippert of vertoont beeldruis in donkere scènes.

    Deze storingen worden meestal veroorzaakt door een televisiecamera met een hoge gevoeligheidsinstelling bij het opnemen van donkere scènes.

    Als je dat onaangenaam vindt, kun je de volgende beeldinstellingen veranderen. Druk op de toets Options  (Opties) op de meegeleverde afstandsbediening en selecteer  Picture(Beeld) -> verander de instelling Reality Creation (Realiteitschepping) van [Auto] in [Manual] (Manueel) en pas de waarde van de Noise Filtering (Ruisfilter) aan je persoonlijke voorkeuren aan.