Artikel-ID : 00100465 / Laatst gewijzigd : 12-11-2014

Waarom verbreekt mijn mobiele apparaat de verbinding met internet wanneer de camera wordt aangesloten?

    Wanneer de camera via Wi-Fi wordt verbonden met een mobiel apparaat, schakelt het mobiele apparaat over op Wi-Fi-modus. Daarom wordt de internetverbinding van het mobiele apparaat automatisch verbroken.