Artikel-ID : 00100519 / Laatst gewijzigd : 03-10-2017

Waarom wordt de HDMI-doorvoermodus na 20-30 seconden afgebroken?

  In de doorvoermodus kun je HDMI-signalen (zoals audio) uitvoeren naar de televisie, zelfs als de ontvanger in stand-by staat.

  Voor Europese modellen zijn twee instellingen beschikbaar:
  Auto: Als de televisie ingeschakeld is terwijl de ontvanger in stand-by staat, voert de ontvanger HDMI-signalen uit via de HDMI OUT aansluiting.
  Off (uit): De ontvanger voert geen HDMI-signalen uit als hij in stand-by staat.

  Om de doorvoermodus te gebruiken, moet je ervoor zorgen dat:

  Voor een meerkanaals AV-ontvanger:

  1. Control for HDMI (Controle voor HDMI) ingeschakeld is
  2. Pass Through (Doorvoer) op AUTO staat
  3. De tv aangesloten is via de HDMI Output A 

  Voor een Bravia-tv:

  1. BRAVIA Sync Control (Bravia synchronisatiecontrole) ingeschakeld is
   OPMERKING: Bij tv's die niet door Sony gemaakt zijn, zal CEC TRL een andere naam hebben. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van je tv.