Artikel-ID : 00102741 / Laatst gewijzigd : 08-05-2017

Waarom kan ik Sony | Music Center (SongPal) niet afspelen met een oudere versie van Android OS?

  De nieuwste versie van Sony | Music Center (SongPal) (versie 2.0 of hoger) is alleen compatibel met Android OS versie 4.0.3 of hoger. Als u een oudere versie gebruikt van Android OS, kunt u Sony | Music Center (SongPal) versie 1.2 installeren door de onderstaande procedures te volgen:

  OPMERKING: Om erachter te komen welke versie van Android OS op uw telefoon is geïnstalleerd, gaat u naar [About phone] (Over deze telefoon) in de instellingen van uw smartphone (dit kan afwijken, afhankelijk van uw smartphone).

  1. Open de volgende URL met uw smartphone:
  http://hav.update.sony.net/SongPal/SongPal_v120.apk

  2. Klik op de downloadknop.
  De download van het Sony | Music Center (SongPal)-bestand wordt gestart en het downloadpictogram wordt weergegeven in de statusbalk.

  3. Schuif de statusbalk omlaag om het het systeemvak weer te geven.
  Hier wordt het gedownloade Sony | Music Center (SongPal)-bestand getoond.

  4. Tik op het gedownloade Sony | Music Center (SongPal)-bestand.
  Als installatie van apps van onbekende bronnen niet is toegestaan, wordt het waarschuwingsscherm weergegeven. Volg in dat geval de onderstaande stappen.
  Als het waarschuwingsscherm niet wordt weergegeven, begint de installatie.

  • Tik in het waarschuwingsscherm op [Settings] (Instellingen).
   Het scherm [Security] (Veiligheid) wordt vervolgens getoond.
  • Vink het selectievakje [Unknown sources] (Onbekende bronnen) aan om toe te staan dat apps die niet afkomstig zijn van de marktplaats, kunnen worden geïnstalleerd.
  • Tik nogmaals op het gedownloade Sony | Music Center (SongPal)-bestand.
   Het waarschuwingsscherm wordt niet langer weergegeven en de installatie van de Sony | Music Center (SongPal)-app kan worden gestart.

  OPMERKING: Kunt u de locatie van het gedownloade Sony | Music Center (SongPal)-bestand niet vinden, probeer dan het bestand te zoeken met behulp van een bestandsbeheertoepassing.