Artikel-ID : 00104458 / Laatst gewijzigd : 22-01-2015

Hoe kan ik Bluetooth en verbinden met één aanraking (NFC) inschakelen op mijn smartphone?

    Verbinding maken met één aanraking is onmogelijk wanneer het apparaat al is verbonden met een ander NFC-compatibel apparaat. Verbreek de verbinding van het apparaat en maak opnieuw verbinding met de smartphone.

    Zorg ervoor dat het Bluetooth-signaal AAN staat. Het Bluetooth-symbool gaat branden of knippert op het display.

    Raak het apparaten aan en probeer opnieuw verbinding te maken aan de hand van de instructies op het scherm van de smartphone.