Artikel-ID : 00104492 / Laatst gewijzigd : 22-01-2015

Hoe koppel ik mijn smartphone en audio-apparaat aan elkaar via Bluetooth?

  Volg deze stappen om Bluetooth-koppeling op uw smartphone te testen:

  • Raak het audio-apparaat aan en breng de verbinding tot stand aan de hand van de instructies die op het scherm van de smartphone worden weergegeven.
  • Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op de smartphone en dat de apparaten zijn gekoppeld.
  • Verwijder de gekoppelde apparaten en probeer ze opnieuw met elkaar te verbinden.
  • Als het probleem zich blijft voordoen en u het audio-apparaat en de smartphone niet met elkaar kunt koppelen, kunt u proberen om ze handmatig op elkaar aan te sluiten.

  • Voor meer informatie over het handmatig koppelen van apparaten via Bluetooth, raadpleegt u de handleiding die bij uw audio-apparaat werd geleverd.