Artikel-ID : 00104503 / Laatst gewijzigd : 22-01-2015

Het is me gelukt om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat, maar er komt nog steeds geen geluid uit de hoofdeenheid. Hoe komt dat?

    Zorg ervoor dat u [BT AUDIO] (Bluetooth audio) selecteert als audiobron van de hoofdeenheid, met behulp van de knop SRC.